NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrofilm
mikrografický nosič dat v podobě svitku nebo proužku, na kterém snímky stran dokumentu následují za sebou v jedné nebo ve dvou řadách. Ve státní správě se používají mikrofilmy šířky 16 mm, v knihovnách 35 mm. Podle vzniku a následného použití se mikrofilm dělí na tři generace: archivní mikrofilm, matriční mikrofilm a uživatelský mikrofilm.
[ČERMÍN-1977:48]
[GWINN-1987:5]
[FOX-1996:366]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001702.htm ]