NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrofilmová kamera
Přístroj pro krokové nebo průběžné snímkování dokumentů na mikrofilm o šířce 16 mm nebo 35 mm. Mikrofilmové kamery mohou být planetární nebo průběžné.
[KOERMENDY-1989:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001703.htm ]