NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrofilmování
reformátování na mikrografická média
Technologie reformátování, která spočívá v převedení dokumentu na mikrografická média (mikrofilm nebo mikrofiš). Výsledkem mikrofilmování je mikrografické dokument.
[FOX-1996:24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001704.htm ]