NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrofilmový proužek
Mikrofilm šířky 16 mm nebo 35 mm s několika záznamy uspořádanými za sebou do proužku, který se používal pro přípravu mikrofiší; dnes se používá jen výjimečně.
[FOX-1996:366]
[ČERMÍN-1977:68]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001705.htm ]