NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrofišová kamera
Přístroj pro souřadnicové snímkování dokumentů na mikrofiše. Používá se buď listový film formátu A6 nebo svitek 105 mm, na kterém jsou záznamy uspořádány též v řadách a sloupcích. Mikrofišové kamery mohou být planetární nebo průběžné.
[ČERMÍN-1977:30]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001708.htm ]