NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
planetární kamera
Kamera používaná mj. pro snímkování dokumentů, přičemž snímkování dokumentu položeného na stole kamery se provádí shora. Planetární kamera obvykle sestává ze stolu přizpůsobeného pro různé typy dokumentů, přítlačného skla, sloupu, hlavy (obsahuje objektiv a kazetu pro založení média) a osvětlovací soustavy.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001709.htm ]