NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
průběžná kamera
Kamera mj. používaná pro snímkování jednolistových předloh menších formátů (většinou do A4), přičemž snímkování se provádí při průchodu předlohy před kamerou. Pohyb předlohy je koordinován s převíjením mikrofilmu. Průběžná kamera obvykle sestává z (automatického) podavače předloh, objektivu, dráhy dokumentu, zařízení pro převíjení média, osvětlovací soustavy a popř. i zařízení na indexaci média.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001710.htm ]