NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrografická kamera
Přístroj pro krokové, souřadnicové nebo průběžné snímkování dokumentů na mikrografické filmy (svitky 16 mm, 35 mm nebo 105 mm. Mikrografické kamery mohou být planetární nebo průběžné.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001711.htm ]