NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrografický dokument
mikrodokument
Dokument, jenž vznikl mikrografickou cestou, je uložen na mikrografických médiích (mikrofilmech, mikrofiších a pod.) a vyžaduje pro čtení technické zařízení. Převod dokumentů obvykle probíhá optickou cestou a jeho výsledkem je zmenšenina původního dokumentu.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001713.htm ]