NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrografie
Technický obor zabývající se převodem dokumentů na mikrografická média a jejich archivací, duplikací a využíváním. Mikrografie se považuje za součást oboru reprografie.
[FOX-1996:366]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:231]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001715.htm ]