NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obsahová předloha
Druh technické předlohy snímkované na začátku mikrofilmu zahrnující informace o obsahu dokumentu na jednotlivém svitku mikrofilmu. Používá se u dokumentů rozsáhlejších než jeden svitek (periodika). Některé údaje předlohy musí být čitelné bez zvětšování.
[MIKROGRAFIE-1996:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001716.htm ]