NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ochranné mikrofilmování
Technologie převádění dokumentů ohrožených degradací nosiče na mikrografická média (nejčastěji mikrofilmy) s cílem jejich trvalého uchování.
[FOX-1996:369]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001717.htm ]