NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ochranné reformátování
Převádění dokumentů na náhradní média v případě ohrožení původních dokumentů degradací nosiče s cílem jejich trvalé náhrady. Ochranné reformátování využívá různé technologie, mikrofilmování, hybridní technologii, digitalizaci, podle typu a charakteru původního dokumentu (textový, grafický, zvukový a pod.). Protože se u ochranného reformátování klade důraz na trvalé dochování ve zpřístupnitelné podobě, je součástí technologie nejen převedení na jiné médium, ale i jeho trvalá archivace.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001718.htm ]