NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reformátování
Technologie převodu dokumentu na jiné médium. Reformátování se využívá pro vytváření kopií dokumentů sloužících různým účelům, např. pro služby uživatelům, pro doplňování fondů knihovny nebo ochranné reformátování.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001720.htm ]