NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rozlišovací schopnost
Schopnost nosiče dat rozlišit od sebe dva blízké obrazové detaily. Slouží jako kritérium posuzování kvality mikrografických a digitálních dokumentů. Rozlišovací schopnost se u mikrografických dokumentů vyjadřuje počtem čar na milimetr a zjišťuje se vyhodnocením zkušebních obrazců, které jsou součástí technické předlohy dokumentu. U digitálních dokumentů je rozlišovací schopnost dána počtem obrazových bodů na palec (dpi).
[GWINN-1987:105]
[FOX-1996:371]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001721.htm ]