NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
uživatelská kopie
Kopie dokumentu určená pro služby uživatelům. Jako uživatelská kopie může sloužit další exemplář téhož dokumentu nebo dokument vytvořený reformátováním původního dokumentu nebo kopírováním matriční či archivní kopie.
[KOERMENDY-1989:48]
[FOX-1996:181]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001723.htm ]