NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
uživatelský mikrofilm
uživatelský pozitiv, distribuční mikrofilm (zast.), mikropáska (zast.)
Mikrofilm třetí generace s obvykle pozitivním tonálním zobrazením, zhotovený kopírováním matričního mikrofilmu na kopírovací mikrografický film. Pro zhotovení uživatelského mikrofilmu se někdy používal méně trvanlivý diazografický duplikační nebo vezikulární film. Slouží pro čtení dokumentu na čtecím přístroji a zhotovování okem čitelných kopií na zpětně zvětšujícím přístroji.
[FOX-1996:372]
[ČERMÍN-1977:49]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001724.htm ]