NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zkušební obrazec
Různé typy měrek s přesně definovanými rozměry uspořádanými do obrazců, sloužící k vyhodnocování kvality mikrografických médií a schopností celých systémů zobrazovat jemné detaily. Zkušební obrazce se vyhodnocují pomocí mikroskopu a zjištěné hodnoty meze čitelnosti a rozlišovací schopnosti se zaznamenávají pro další pravidelné kontroly.
[ČERMÍN-1977:57]
[GWINN-1987:106]
[FOX-1996:194]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001726.htm ]