NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zpětně zvětšující přístroj
čtecí zvětšovací přístroj
Mikrografický přístroj sloužící ke čtení dokumentů z mikrografických médií a zhotovování okem čitelných zvětšenin. Základem přístroje je čtecí přístroj a elektrografický kopírovací přístroj. Zvětšený obraz ze čtecí části přístroje se promítá na fotocitlivý, nejčastěji selénový válec, na kterém se vytvoří latentní elektrostatický obraz dokumentu, který se zviditelní pomoci jednosložkového nebo dvousložkového toneru. Zpětně zvětšující přístroj může být vybaven na všechny typy mikrografických médií (mikrofilmy, mikrofiše, mikroštítky).
[ČERMÍN-1977:71]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001727.htm ]