NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitalizace dokumentů
digitální konverze
Technologie reformátování, která spočívá v převedení dokumentu do elektronické (digitální) podoby. Součástí digitalizace bývá i tvorba metadat, které jsou ukládány společně s daty. Výsledkem digitalizace je dokument v obrazové nebo textové podobě.
[KENNEY-RIEGER-2000:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001728.htm ]