NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
luxmetr
Přístroj k měření intenzity osvětlení. Jednotkou intenzity osvětlení je lux (lx), což je intenzita osvětlení světelným tokem 1 lumenu (lm) rovnoměrně rozděleným na plochu 1 m2; 1 lux = 1 lm/m2. Za kvalitní luxmetr je považován přístroj, jehož spektrální citlivost odpovídá spektrální citlivosti lidského oka a jehož světlocitlivý receptor je opatřen tzv. kosinusovým korektorem, eliminujícím směrovou (úhlovou) chybu při šikmém dopadu světla. Při snímkování na mikrografických kamerách luxmetr slouží k nastavení a kontrole rovnoměrnosti osvětlení a ke korekci expozice. Neumožňuje však objektivní vyhodnocení případné změny činitele odrazu snímkované předlohy.
[FARSKÝ-2002:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001729.htm ]