NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrotéka
Dílčí knihovní fond tvořený mikromédii, zpravidla mikrofilmy anebo mikrofišemi.
[DIAZ-1975:89]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001730.htm ]