NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrokarta
mikrografický nosič dat v podobě kapsové nebo vlepové karty formátu A6. Mikrokarty byly předchůdce mikrofiší a s jejich nástupem zanikly.
[REPROGRAFIA-1979:31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001731.htm ]