NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikroštítek
mikrografický nosič dat ve formě normalizovaného děrného štítku s obdélníkovým okénkem pro montáž políčka mikrofilmu 35 mm (někdy též 16 mm). Dříve se používaly rovněž děrné štítky s vlepeným neexponovaným filmem určeným pro záznam technické projektové dokumentace, jehož zpracování probíhalo přímo na speciální kameře.
[REPROGRAFIA-1979:31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001733.htm ]