NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ultrafiš
ultramikrofiš
Listové mikrografické médium se záznamy uspořádanými do sloupců a do řádek, jež Používá zmenšení větší než 1:100 (1:90) až do poměru 1:220 (tj. 3200 stran formátu A4 na jednu ultrafiš). Ultrafiše bývají užívány na reformátování ucelených sbírek dokumentů, nevyskytují se příliš často, vyžadují čtecí přístroje s vysokým faktorem zvětšení a není možné zhotovit z nich papírové kopie.
[DIAZ-1975:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001735.htm ]