NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
analogová konverze
Technologie reformátování, jejímž výsledkem je kopie čitelná bez použití speciální techniky.
[OGDEN-1994:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001736.htm ]