NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
migrace dokumentů
Technologie zajišťující převod elektronických (digitálních) dokumentů na novou technologickou platformu v případě, že původní technologická platforma zanikla nebo se změnila. Migrace dokumentů má zajistit dostupnost elektronických dokumentů nezávisle na jejich technologické platformě (operační systémy, proprietární systémy apod.).
[HARRODS-2000:484]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001737.htm ]