NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
alkalický papír
Papír, jehož pH je vyšší než 7.
[ĎUROVIČ-2002:28]
[WEBER-1997:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001738.htm ]