NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bezpečnost fondu
Stav fondu, při jehož zachování je zajištěna jeho ucelenost a dlouhodobá životnost všech jeho částí.
[KENNY-1991:75]
[ĎUROVIČ-2002:79-196]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001739.htm ]