NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
degradace papíru
Zhoršování mechanických, optických a chemických vlastností papíru vedoucí v konečném důsledku k jeho rozpadu. Je výsledkem řady fyzikálních a chemických mechanismů (reakcí), např. oxidace, hydrolýzy, koroze inkoustem nebo síťování.
[ĎUROVIČ-2002:38-44]
[WEBER-1992:71]
[WEBER-1997:21-37]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001740.htm ]