NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
degradační faktory
Jednotlivé fyzikální a chemické vlivy, které způsobují nebo urychlují proces rozpadu papíru. Dělí se na vnější (např. nevyhovující teplotní, vlhkostní, světelné podmínky uložení) a vnitřní (např. nevyhovující složení nebo technologie výroby papíru). Při spolupůsobení více faktorů se proces degradace urychluje.
[ĎUROVIČ-2002:39]
[WEBER-1997:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001741.htm ]