NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konzervátor
Profese, jejíž náplní je všestranná péče o fyzický stav fondů, s výjimkou těch technik a postupů, při kterých dochází k podstatnému zásahu do fyzické podstaty ošetřovaných předmětů (restaurování).
[OGDEN-1994:nestr.]
[NOGUEIRA-1988:33]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001744.htm ]