NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
křehnutí papíru
Změna mechanických vlastností papíru (především ohebnosti) při stárnutí. Projevuje se zvýšenou lámavostí až rozpadem materiálu.
[ĎUROVIČ-2002:28]
[WEBER-1997:21-37]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001745.htm ]