NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pH papíru
Záporný dekadický logaritmus koncentrace oxoniových kationtů. Vyjadřuje kyselost, alkalitu, popř. neutralitu papíru.
[WEBER-1997:21-37]
[ĎUROVIČ-2002:28-29]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001746.htm ]