NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kyselý papír
Papír, jehož pH je nižší než 7.
[OGDEN-1994:nestr.]
[ĎUROVIČ-2002:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001747.htm ]