NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ochrana dokumentů
Soubor všech nezbytných opatření, jejichž cílem je uchování obsahu a původní formy dokumentů v pokud možno neporušeném a přitom použitelném stavu.
[KENNY-1991:5]
[ĎUROVIČ-2002:79-196]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001748.htm ]