NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
průzkum fondu
Zjištění a zhodnocení stavu fondu z hlediska jeho ochrany. Jeho výsledky slouží jako podklady pro zajištění bezpečnosti fondu a stanovení priorit pro další postup konzervace, příp. restaurování. Kromě vizuální prohlídky může podle konkrétního zaměření zahrnovat i provádění analýz (např. měření kyselosti papíru).
[ĎUROVIČ-2002:192-196]
[KENNY-1991:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001749.htm ]