NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stárnutí papíru
Proces, který vede k nevratné změně vlastností papíru. Přirozené stárnutí je pozvolný děj, kterému podléhá veškerý organický a anorganický materiál. Umělé stárnutí slouží v laboratorním výzkumu k modelování dlouhodobého přirozeného stárnutí.
[WEBER-1997:21-44]
[ĎUROVIČ-2002:31-32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001750.htm ]