NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systém uložení dokumentů
Způsob uložení a adjustace dokumentů. Při jeho volbě je upřednostňováno hledisko ochrany dokumentů.
[ĎUROVIČ-2002:122-126]
[OGDEN-1994:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001752.htm ]