NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
životnost papíru
Doba, po kterou si papír uchovávaný v normálních podmínkách depozitáře uchovává vlastnosti umožňující jeho používání (např. pevnost, ohebnost). Je dána stupněm stálosti a trvanlivosti papíru.
[KENNY-1991:32]
[NOGUEIRA-1988:102]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001753.htm ]