NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
deratizace
Komplex opatření zaměřený k likvidaci nebo alespoň podstatnému snížení výskytu škodlivých drobných hlodavců. Může mít charakter preventivní nebo represivní.
[ĎUROVIČ-2002:142-143]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001754.htm ]