NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dezinfekce fondu
Odstranění nebo zničení větší části nebo určité skupiny mikroorganismů (např. plísní), jimiž je knihovní fond kontaminován, popř. utlumení jejich aktivity za pomoci fyzikálních (vymražování, g-záření) nebo chemických (aerosoly, fumiganty, roztoky) metod.
[ĎUROVIČ-2002:139-140]
[OGDEN-1994:nestr.]
[WESSEL-1970:53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001755.htm ]