NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dezinsekce fondu
Likvidace nebo alespoň podstatné snížení výskytu škodlivých členovců, tj. hmyzu a ostatních členovců, kteří mohou působit škody na knihovním fondu. Používají se metody mechanické, biologické, fyzikální a chemické.
[ĎUROVIČ-2002:141-142]
[OGDEN-1994:nestr.]
[HICKIN-1985:69]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001756.htm ]