NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
foxing
Rozsev skvrn rezavé barvy po ploše papíru. Původ skvrn nebyl dosud uspokojivě objasněn, pravděpodobně jsou mikrobiologického původu.
[ĎUROVIČ-2002:47-48]
[NOGUEIRA-1988:51]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001757.htm ]