NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klimatické podmínky uložení
Kvalita vzduchu (zejména teplota a vlhkost) v prostorách uložení fondů. Zajištění vhodných stálých klimatických podmínek uložení fondů je důležité z hlediska jejich ochrany. Doporučené hodnoty pro uchovávání pravidelně využívaných papírových dokumentů jsou 14-18°C (kolísání teploty max. 1°C) a 30-50% relativní vlhkosti vzduchu (kolísání max. 5%).
[ĎUROVIČ-2002:83-102]
[ISO/DIS 11799-1998]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001758.htm ]