NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrobiologické napadení papíru
Výskyt mikroorganismů v aktivní formě, jejichž činnost způsobuje poškození papíru. Nejběžnější je napadení mikroskopickými houbami (plísněmi).
[ĎUROVIČ-2002:46-47]
[NOGUEIRA-1988:55]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001759.htm ]