NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nekyselý papír
Papír, jehož pH je 7 nebo vyšší.
[NOGUEIRA-1988:12]
[WEBER-1997:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001760.htm ]