NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
papír archivní kvality
permanentní papír, papír s dlouhou životností, archivní papír
Stálý a trvanlivý papír, doporučený pro pořizování záznamů, u kterých se počítá s budoucí archivací nebo dlouhodobým uložením. Jeho parametry (složení, plošná hmotnost, trvanlivost, alkalita, alkalická rezerva a odolnost proti oxidaci) jsou standardizovány (ISO 11108).
[ISO 11108-1996]
[ĎUROVIČ-2002:134-136]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001761.htm ]