NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
papír pro dokumenty
Stálý a trvanlivý papír, doporučený pro pořizování záznamů, u kterých se počítá s budoucí archivací nebo dlouhodobým uložením. Jeho parametry (vlastnosti pevnosti, alkalita, alkalická rezerva a odolnost proti oxidaci) jsou standardizovány (ČSN ISO 9706). Může být označen matematickým symbolem nekonečna v kroužku umístěným nad číslem zmíněné normy.
[ČSN ISO 9706]
[ĎUROVIČ-2002:134-136]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001762.htm ]