NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stálost papíru
Odolnost papíru vůči chemickým a fyzikálním změnám.
[ISO 11108-1996]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001764.htm ]